Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7

na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie

Inwestor:

 

Skarb Państwa

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
Mińska 25
03-808 Warszawa

 

Jednostka projektowa:

Value Engineering Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 22A
02-284 Warszawa