Podpisanie umowy

Dnia 18.09.2019 r. Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz jednostka projektowa: Value Engineering Sp. z o.o. podpisały umowę na opracowanie elementów Koncepcji Programowej dla inwestycji pn.: „Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie”.