Pierwsza Rada Projektu

Dnia 17.10.2019 r. odbyła się pierwsza Rada Projektu na której omówiono stan zaawansowania prac.