Druga Rada Projektu

Dnia 20.11.2019 r. odbyła się druga Rada Projektu na której omówiono stan zaawansowania prac.