Trzecia Rada Projektu

Dnia 18.12.2019 r. odbyła się trzecia Rada Projektu na której omówiono stan zaawansowania prac.