Czwarta Rada Projektu

Dnia 16.01.2020 r. odbyła się czwarta Rada Projektu na której omówiono stan zaawansowania prac.