Piąta Rada Projektu

Dnia 20.02.2020 r. odbyła się piąta Rada Projektu na której omówiono stan zaawansowania prac.