Szósta Rada Projektu

Dnia 7.04.2020 r. odbyła się szósta Rada Projektu w formie wideokonferencji, na której omówiono stan zaawansowania prac.