Zatwierdzenie Projektu Robót Geologicznych

Dnia 18.05.2020 r. Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego zatwierdził Projekt Robót Geologicznych.