Siódma Rada Projektu

Dnia 20.05.2020 r. odbyła się siódma Rada Projektu w formie wideokonferencji, na której omówiono stan zaawansowania prac.