Ósma Rada Projektu

Dnia 07.07.2020 r. odbyła się ósma Rada Projektu w formie wideokonferencji, na której omówiono stan zaawansowania prac.