Do podstawowych celów przedmiotowej inwestycji należą:

 •       podniesienia sprawności sieci drogowej dla obsługi ruchu tranzytowego na odcinku Warszawa – Elbląg – Gdańsk,
 •       poprawę dostępności komunikacyjnej Warszawy,
 •       poprawę jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego na istniejącej drodze DK7,
 •       poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg,
 •       zwiększenie przepustowości i swobody ruchu na drodze,
 •       skrócenie czasu przejazdu i poprawa komfortu podróżowania,
 •       poprawa atrakcyjności przyległych terenów zachęcających potencjalnych inwestorów,
 •       wzrost rozwoju gospodarczego regionu,
 •       ograniczenie hałasu w terenie zabudowanym,
 •       zmniejszenie zużycia paliwa i ilości spalin,
 •       budowa nowoczesnej drogi spełniającej rygorystyczne standardy ochrony środowiska.