Termin realizacji zamówienia to marzec 2021 r., w tym:

  • Projekt robót geologicznych ze złożeniem wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego organu – listopad 2019 r.;
  • Koncepcja tuneli – marzec 2020 r.;
  • Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI – listopad 2020 r.;
  • Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – listopad 2020 r.;
  • Przygotowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu – listopad 2020 r.;
  • Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno – inżynierską – styczeń 2021 r.
  • Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną – luty 2021 r.
  • Zakończenie prac nad Elementami Koncepcji Programowej – maj 2021 r.