Na poniższej mapie przedstawiony został aktualny stan prac projektowych: