Lokalizacja

Projektowana inwestycja usytuowana jest w gminach Łomianki, Izabelin oraz w obrębie dzielnic Bielany, Bemowo i Wola miasta stołecznego Warszawy. Początek inwestycji znajduje się w w km 9+200 (przed miejscowością Kiełpin) na wysokości Dziekanowa Bajkowego i Dziekanowa Leśnego, koniec w km 22+100 (projektowany węzeł NS) na styku z drogą krajową S8. Długość projektowanej drogi ekspresowej wynosi 12,9 km.

Podstawowe parametry techniczne

Droga ekspresowa S7:

 •       klasa drogi: S
 •       prędkość projektowa: Vp = 100 km/h (poza obszarem zabudowanym)
 •       prędkość projektowa: Vp = 80 km/h (w obszarze zabudowanym)
 •       przekrój normalny: 2×3 (w tunelach 2×4)
 •       szerokość pasa ruchu: 3,5 m
 •       szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m
 •       szerokość opaski wewnętrznej – 0,5
 •       szerokość pasa dzielącego –  5 m z opaskami
 •       skrajnia pionowa drogi ekspresowej – 5,0m,
 •       kategoria ruchu: KR7
 •       nośność: 115 kN/oś;
 •       konstrukcja nawierzchni: zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych dla KR7

Przebieg trasy:

Projektowana droga od początku odcinka do węzła Kolejowa przebiega w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 7. Na dalszym odcinku trasa przebiega po nowym śladzie i omija miasto Łomianki od zachodniej strony. Następnie trasa na długości około 4km znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru chronionego prawem międzynarodowym „Natura 2000” – „Puszcza Kampinoska” stanowiąca jednocześnie Kampinoski Park Narodowy. Droga przecina obszar administracyjny Warszawy w okolicach Cmentarza Północnego, po jego zachodniej stronie. W obszarze dzielnicy Bielany droga omija po zachodniej stronie tereny dawnej huty Warszawa, gdzie zlokalizowano zespolone węzły Wólka Węglowa i Janickiego. Na terenie dzielnicy Bemowo planowane są 2 tunele, pomiędzy którymi, po wschodniej stronie lotniska Bemowo, zlokalizowano węzeł Gen. Maczka. Projektowany odcinek łączy się z istniejącą droga S8 (trasa Armii Krajowej) pomiędzy ulicami Dywizjonu 303 i Księcia Janusza.

Obsługa przyległego terenu zapewniona zostanie przez nowo projektowane drogi dojazdowe i zbiorcze. Na terenach bardziej zurbanizowanych oraz w miejscach, w których wcześniej występowały przejścia dla pieszych przez drogę DK7 planowane są kładki dla pieszych lub chodniki przy drogach poprzecznych przechodzących nad lub pod projektowaną drogą ekspresową S7.

Obszar inwestycji zgodny z Decyzją o Srodowiskowych Uwarunkowaniach został przedstawiony na interaktywnej mapie odcinka.